Các sản phẩm thể dục phổ biến nhất trên Amazon trong năm 2018

Thông thường khi nói đến thể dục, mọi người đăng ký vào phòng tập thể dục vào tháng 1 , nhưng đến tháng 6 hoặc ít hơn, hầu hết chúng ta (bao gồm cả bản thân tôi) đã rời khỏi nhóm tập luyện. Chu trình quen thuộc đã nhường chỗ cho các sản phẩm dễ dàng hơn để