Thông tin Archive

Những công nghệ quan trọng trong thập kỷ qua đã có sự tiến bộ rõ rệt

Trong mười năm trở lại đây, công nghệ dành cho thế hệ thông tin di động hàng đầu thế giới được gọi là phát triển nhất (LTE – Long Term Evolution) đã bắt đầu. Lúc đó, nghẽn mạng đã trở thành một vấn đề lớn và mạng được tối ưu tự động (SDN – Software-defined networking) chưa được sử