Thông tin Archive

Công cụ đơn giản hơn trong việc quản lý trung tâm anh ngữ khi sử dụng phần mềm Easy edu

Để quản lý ở các trung tâm dạy học anh ngữ thì công việc đó không hề kém về độ khó như quản lý ở các trường học. Tuyển sinh đầu vào và chất lượng đầu ra, vấn đề liên quan đến giáo viên, học sinh, phụ huynh đều là khó khăn trong quản lý trung

Trong quá trình thiết kế phần mềm quản lý nên lưu ý đến các yếu tố nào?

Không chỉ chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm được viết riêng cho trung tâm của bạn trong công việc quản lý. Ngay sau khi đọc bài viết này bạn có thể tự tin rằng sẽ thiết kế được phần mềm tối ưu và phù hợp nhất dành cho trung tâm của