Quy định về hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Câu hỏi:

Dạ cho em hỏi .Em làm cty 9năm 6tháng rồi.Giờ em xin nghĩ .Nhưng cty
bao em nộp xổ lại để cty đóng tiền bhxh mấy tháng cty chưa đóng và hẹn
3tháng sau lại nhận xổ .vậy em có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
không.và theo luật mới em được hưởng bao nhiêu tháng bảo hiểm thất
nghiệp ạ.vì lý do sức khoẻ em ko làm nổi nữa.mong luật sư giải đáp giúp em
ạ .em xin cảm ơn

Cảm ơn bạn đẫ gửi câu hỏi đến  : https://luatnqh.vn/

Trả lời:

Các trường hợp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hiện tại phía công ty của chị đang nợ bảo hiểm xã hội, theo quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:
“3.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người
lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp
đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ,
BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác
nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao
động.
Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã
đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn
nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.”
Khi công ty nợ tiền bảo hiểm mà chưa có khả năng đóng đầy đủ tiền cho
người lao động thì người lao động vẫn có quyền yêu cầu đơn vị làm thủ tục
chốt sổ bảo hiểm khi nghỉ việc; tuy nhiên, khi đó chỉ được xác nhận sổ bảo
hiểm đến thời điểm công ty đã đóng tiền; số còn lại sẽ được bổ sung sau khi
công ty đã đóng đủ tiền.
Hiện tại, nếu bạn muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn có thể yêu cầu
công ty có thể chốt sổ cho bạn đến thời điểm hiện tại công ty đã đóng còn số
còn lại công ty sẽ phải bổ sung sau cho bạn.
Về điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49
Luật việc làm năm 2013 như sau:
“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo
hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau
đây:
“1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường
hợp sau đây:
a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24
tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với
trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã
đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng
trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm
c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo
hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ
sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Chết.”
Nếu bạn đủ các điều kiện trên khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại
trung tâm dịch vụ việc làm thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời
gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là trong thời hạn 03 tháng kể từ
ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động
chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Về mức và thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại
khoản 1, 2 Điều 50 Luật việc làm như sau:
“1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân
tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người
lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật
lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền
lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp
đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo
hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03
tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng
thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”
Như vậy, giả sử bạn trong thời gian bạn làm việc tại công ty là 9 năm 6 tháng
cũng là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn thì bạn sẽ được 9 tháng
hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Xem tư vấn thêm tại : https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Loading Facebook Comments ...